NGOẠI TÂM THU THẤT

1. Triệu chứng lâm sàng:

– Phần lớn có cảm giác hồi hộp, trống ngực, cảm giác hụt hẫng, khó thở, mệt,… cũng có thể không có triệu chứng gì đặc biệt .

– Thăm khám lâm sàng: Sờ mạch có nhát đập yếu hoặc không thấy, tiếp đó là có khoảng nghỉ, mạnh đập mạnh sau khoảng nghỉ. Có trường hợp thấy mạch chậm bằng một nửa so với tần số của tim nếu nghe tim đồng thời (khi bệnh nhân có kiểu NTTT nhịp đôi). Nghe tim thấy nhát bóp xảy ra sớm và sau đó là khoảng nghỉ bù. Đối với bệnh nhân rung nhĩ thì lâm sàng khó phát hiện có NTTT hay không, khi đó ĐTĐ là phương tiện giúp chẩn đoán chắc chắn

2. Chẩn đoán dựa trên điện tâm đồ:

Tiêu chuẩn chẩn đoán trên ĐTĐ bề mặt: Một phức bộ QRS đến sớm, rộng ≥ 0.12 s, đa phần biến dạng kiểu block nhánh, không có liên hệ với sóng P, kèm theo có rối loạn tái cực thứ phát như đoạn ST-T biến đổi, sóng T đảo ngược so với QRS

NTT thất nhịp đôi:

NTT thất chùm đôi:

NTT thất dạng nguy hiểm R/T

Đặt lịch hẹn