CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC TỚI PHÒNG KHÁM?

Để tối đa hóa sự tương tác giữa bạn và bác sĩ tim mạch trong lần khám tiếp theo, tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn sàng:

  • Luôn mang theo hoặc nhớ danh sách các loại thuốc hiện tại của bạn.
  • Cung cấp danh sách các nơi bạn đã thăm khám trước đó.
  • Liệt kê danh sách lịch sử, tiền sử sức khỏe trong quá khứ cúa bạn.
  • Lập hồ sơ sức khỏe gia đình của những người có quan hệ huyết thống
  • Nếu bạn có chúng, hãy mang theo bản sao của bất kỳ kết quả phòng thí nghiệm nào gân đây và bất kỳ kết quả xét nghiệm nào khác trong năm qua.
  • Tìm hiểu thêm về tình trạng của bạn trước cuộc hẹn.
  • Viết ra danh sách các câu hỏi mà bạn có về tình trạng của mình và mang theo khi đến cuộc hẹn.
  • Mặc dù hệ thống thông tin ngày càng tốt hơn và giao tiếp giữa các hệ thống đang được cải thiện, nhưng bạn vẫn là kho lưu trữ đáng tin cậy nhất cho hồ sơ chăm sóc sức khỏe của bạn.
Đặt lịch hẹn