Holter huyết áp GE Tonoport VIXem chi tiết

Holter điện tim 24h Philips Digitrak XT

Holter điện tim 7-14 ngày Spyder IFU

Máy siêu âm tim Philips A30

Máy điện tim GE MACTM