Case lâm sàng

Case Lâm sàng Brugada typ 1

BN nam 71 TUỔI TS: ĐTĐ 2 13 năm đang điều trị  Novomix 20-20, Suy...

Đặt lịch hẹn