HOLTER ĐIỆN TIM 24H

HOLTER ĐIỆN TIM 24H (PHILIPS DIGITRAK XT – MỸ)

– Là phương pháp ghi điện tâm đồ liên tục trong khoảng thời gian 24h.

– Giúp phát hiện các rối loạn nhịp tim mà các xét nghiệm thông thường không thể nắm bắt.

Đặt lịch hẹn